Skip to content

Wspólczynnik wydajnosci dla betonu zwyklego

2 lata ago

137 words

Współczynnik wydajności dla betonu zwykłego waha się od 0,61 do 0,76 i średnio stanowi około 0,67; mówiąc inaczej z użytej objętości suchych składników otrzymuje się 2/S objętości betonu, Odwrotnie, do otrzymania 1 m3 betonu trzeba suchych składników (cementu, piasku i żwiru) 1 : 2/3 = 1 Y2 m. Na przykład przy betoniarce 425 l załadowane suche materiały wydadzą betonu gotowego 4250,67 = 28. 5 l albo; 0,285 m. Ilość zarobów. Ilość zarobów w ciągu 1 godziny jest zależna od czasu potrzebnego do wykonania jednego zarobu, który składa się z oddzielnych czynności. Jeśli czynności te poczynając od załadowania kosza do wyładowania z bębna gotowego betonu wykonywać kolejno jedną po drugiej, to zostanie zużyte na to dużo czasu. [patrz też: mrówka sulęcin, mrówka strzyżów, olx lidzbark warmiński ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka strzyżów mrówka sulęcin olx lidzbark warmiński