Skip to content

wodociagi kolejowe

1 miesiąc ago

131 words

Z ogólnej ilości wody dostarczanej przez wodociągi kolejowe 60-+-80% zużywane jest na cele produkcyjno-technologiczne, 15-+-35010 do picia i na cele gospodarcze oraz 5010 na cele przeciwpożarowe. Aby wodociągi, a zwłaszcza wodociągi kolejowe, mogły podołać swym zadaniom, konieczne jest stałe polepszanie ich stanu technicznego. W tym celu należy elektryfikować pompownie, stosować samoczynne sterowanie zespołami pompowymi, budować urządzenia do oczyszczania wody oraz jej zmiękczania, bardziej wykorzystywać wody wgłębne, wprowadzać mechanizację i przemysłowe metody w budownictwie oraz eksploatacji wodociągów, a także zmniejszyć do możliwego- minimum straty wody powodowane nieszczelnością połączeń rurociągów, zasuw i armatury służącej do rozbioru wody. [patrz też: silka czy porotherm, wskaźnik intensywności zabudowy, ogrodzenia z pustaka łupanego ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia z pustaka łupanego silka czy porotherm wskaźnik intensywności zabudowy