Skip to content

wodociagi kolejowe

2 lata ago

130 words

Z ogólnej ilości wody dostarczanej przez wodociągi kolejowe 60-+-80% zużywane jest na cele produkcyjno-technologiczne, 15-+-35010 do picia i na cele gospodarcze oraz 5010 na cele przeciwpożarowe. Aby wodociągi, a zwłaszcza wodociągi kolejowe, mogły podołać swym zadaniom, konieczne jest stałe polepszanie ich stanu technicznego. W tym celu należy elektryfikować pompownie, stosować samoczynne sterowanie zespołami pompowymi, budować urządzenia do oczyszczania wody oraz jej zmiękczania, bardziej wykorzystywać wody wgłębne, wprowadzać mechanizację i przemysłowe metody w budownictwie oraz eksploatacji wodociągów, a także zmniejszyć do możliwego- minimum straty wody powodowane nieszczelnością połączeń rurociągów, zasuw i armatury służącej do rozbioru wody. [patrz też: olx lidzbark warmiński, wskaźnik intensywności zabudowy, gąbki florystyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: gąbki florystyczne olx lidzbark warmiński wskaźnik intensywności zabudowy