Skip to content

Wlasciwa wilgotnosc zaprawy tynkarz okreslal dotychczas na wyczucie

2 lata ago

164 words

Przy każdej skrzyni z zaprawą powinien się znajdować szkopek z wodą, aby w razie zgęstnienia zaprawy móc jej dolać do skrzyni. Jeżeli zaprawa jest za rzadka, zagęszcza się ją dodając cementu do zapraw cementowych i półcementowych lub gipsu do zapraw wapiennych i wapienno-gipsowych. Właściwą wilgotność zaprawy tynkarz określał dotychczas na wyczucie. Mniej doświadczeni tynkarze radzili sobie w ten sposób, że zaczerpniętą ze skrzyni zaprawę rzucali kielnią na ścianę i sprawdzali, czy zaprawa dobrze schodzi z kielni i czy dobrze chwyta się podłoża. Zaprawa bowiem zbyt tłusta i gęsta lepi się do kielni, a gdy jest zbyt sucha, odpada od podłoża nie zostawiając na nim prawie żadnego śladu. Obecnie za przykładem Związku Radzieckiego wprowadza się na nowych budowach ścisłą kontrolę wilgotności, a zatem i konsystencji (stopnia gęstości) zaprawy. [hasła pokrewne: psb mrówka grodzisk mazowiecki, olx krosno, olx lidzbark warmiński ]

Powiązane tematy z artykułem: olx krosno olx lidzbark warmiński psb mrówka grodzisk mazowiecki