Skip to content

Wiadomo, ze podczas termicznego rozkladu ropy naftowej oprócz butadienu powstaja duze ilosci izoprenu oraz innych dwuolefin.

2 lata ago

317 words

Wiadomo, że podczas termicznego rozkładu ropy naftowej oprócz butadienu powstają duże ilości izoprenu oraz innych dwuolefin. Przeprowadzono więc między innymi badania nad ustaleniem takich warunków termicznego rozkładu produktów pochodzących z ropy naftowej wydobywanej w ZSRR, które dałyby możliwie największą wydajność butadienu-l,3. Do prób użyto ropę z rejonu Baku, bogatą w takie węglowodory naftenowe, jak cykloheksan (temperatura wrzenia 750C), metylocykloheksan (temperatura wrzenia 100°C) i 1,3-dwumetylocykloheksan (temperatura wrzenia 120°C). Ze względu na to, że w temperaturach wysokich butadien jest związkiem nietrwałym, zastosowano ogrzewanie w ciągu bardzo krótkiego czasu oraz natychmiastowe ochładzanie produktówrozkładu. Nie próbowano stosować ani krakowania pod zmniejszonym ciśnieniem, ani rozcieńczenia gazów węglowodorowych gazami obojętnymi, chociaż wiadomo, że zastosowanie tych metod zwiększa wydajność butadienu. Zmieniano jedynie dwa czynniki: temperaturę oraz szybkość przepływu gazów przez gorącą strefę reaktora (użyto rury z kwarcu). Wyciągnięto następujące wnioski: 1. Wydajność butadienu otrzymywanego drogą termicznego ,rozkładu (pirolizy) różnych frakcji ropy naftowej zmienia się w szerokich granicach w zależności od rodzaju użytej frakcji. Najmniejszą wydajność (2,50f0) uzyskuje się z mazutu. Wydajność zwiększa się przy użyciu nafty oraz olejów smarowych; największą wartość osiąga się przy zastosowaniu gazoliny (11 Ofo). Poszczególne frakcje gazoliny dają z kolei różną wydajność. 2. optymalna temperatura pirolizy jest wyższa przy frakcjach lżejszych, a niższa przy frakcjach cięższych. Dla mazutu wynosi ona 7150C, dla gazoliny 7500C. – 3. Wartości optymalnych przepływów dla poszczególnych frakcji nie wiele różnią się między sobą; wahają się one w granicach od 0,4 do 0,5 cm3 na minutę, na centymetr kwadratowy przekroju. 4. Odchylenia od idealnych warunków procesu przy zastosowaniu frakcji ciężkich powodują tylko nieznaczny spadek wydajności; jednak w wypadku zastosowania frakcji lekkich spadek wydajności jest duży. [przypisy: akcesoria łazienkowe bisk , zdw bydgoszcz , mrówka tomaszów lubelski ]

Powiązane tematy z artykułem: akcesoria łazienkowe bisk mrówka tomaszów lubelski zdw bydgoszcz