Skip to content
2 lata ago

309 words

Węzły stalowe. Osobną grupę stanowią rozwiązania węzłów, w których wszystkie siły przenoszone są przez spawane elementy stalowe. Rozwiązania takie stosowane są rzadko, zwykle dopiero wtedy, gdy wymuszone są względami montażu. Połączenia te są materiałochłonne, pracochłonne i trudne do zabezpieczenia przed korozją. W kraju praktycznie nie są stosowane. 5. 4. 2. Węzły poziome W węźle poziomym wystąpić może w ogólnym przypadku zestaw sił. Węzeł poziomy przejąć musi wszystkie siły pionowe Q zarówno od obciążeń pionowych jak i obciążeń poziomych (np. wiatru). W węźle tym występują także inne siły. Siły styczne T1 równoległe do krawędzi płyty towarzyszą zawsze poziomemu przyłożeniu obciążeń. Praktycznie jednak konieczność ich uwzględnienia występuje jedynie przy budynkach wysokich i budynkach zagrożonych wpływami sejsmicznymi. Siły T1 i T; osiągają także znaczne wartości w wyniku nierównomiernego osiadania fundament ów oraz w przypadku budynków usytuowanych na terenach eksploatacji górniczej. Siły osiowe N rozciągające złącze są spowodowane tarczową pracą stropów oraz ścian, skurczem technologicznym i wpływem termicznym. Stosunkowo rzadko uwzględnia się w obliczeniach, a niestety także i w konstrukcji, siły styczne T2 i T, prostopadłe do długości styku. Siły te występują przede wszystkim przy jednostronnym nagrzaniu ściany (np. ściany zewnętrznej, w której wystąpi tendencja do wgięcia się na zewnątrz) oraz w przypadku wybuchów gazu (szczególnie narażone są ściany nośne zewnętrzne). Jakkolwiek w konstrukcji połączenia trudno jest wyróżnić elementy przenoszące poszczególne siły, gdyż każdy z nich spełniać może kilka funkcji, rozpatrzymy dalej poszczególne elementy złącza wg ich funkcji zasadniczej. [przypisy: mrówka strzelno, mrówka sulejów, wskaźnik intensywności zabudowy ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka strzelno mrówka sulejów wskaźnik intensywności zabudowy