Skip to content

Wezel dwu scian naroznych

2 lata ago

193 words

Węzeł dwu ścian narożnych. W przypadku tym obciążenie jednej ze ścian zarówno siłą osiową jak i poprzeczną wciąga do koniecznej współpracy obie gałęzie zbrojenia. Zbrojenie to przenieść musi zarówno siły poprzeczne jak i niezbyt duże siły osiowe. Rozciągana jest jedna gałąź zbrojenia wypuszczonego z płyty podłużnej. Rozważając węzeł pionowy między ścianami, należy wziąć pod uwagę, że węzeł ten jest poza siłami osiowymi i poprzecznymi obciążony także momentem. Cały ten zestaw obciążeń, pominąwszy siły przenoszone przez mechaniczne zazębienie betonu prefabrykatu z betonem wypełniającym, musi być przeniesiony przez zbrojenie. Z punktu widzenia konstrukcyjnego oczywista jest wyższość zbrojenia. parzystego, np. zbrojenia w postaci pętli, nad zbrojeniem pojedynczym, gdyż ramię sił wewnętrznych przy zbrojeniu pojedynczym jest mniejsze niż ramię sił przy zbrojeniu parzystym. W konkretnych rozwiązaniach o sposobie zbrojenia węzłów decydują nie tylko względy czysto konstrukcyjne, ale także technologiczne (wykonanie prefabrykatu), montażowe i w niemałym stopniu upodobania konstruktora. [podobne: olx nysa, mrówka zambrów, wskaźnik intensywności zabudowy ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka zambrów olx nysa wskaźnik intensywności zabudowy