Skip to content
2 lata ago

202 words

Tynki zwykłe stosuje się najczęściej. Stanowią one co najmniej 80-7-85% ogółu wszystkich tynków. Zgodnie z normą PN/B- -06080 tynki zwykłe dzielą się ze względu na sposób wykonania na pięć rodzajów, o których była mowa w p. 6 tego rozdziału. Tynki rapowane jednowarstwowe określone w PN/B-06080 oraz w Katalogu Norm i Stawek Jednostkowych jako rodzaj , ze względu na technikę ich wykonania dzielą się z kolei na: tynki surowe, tzw. rapówkę właściwą, tynki surowe z zagładzaniem kielnią od ręki i tynki surowe ściągane packą. Tynki surowe(rapowane) wykonuje się następująco: murarz lub wykwalifikowany pomocnik narzuca z kielni zaprawę cementową, cementowo-wapienną lub wapienną w ten sposób, że każdy rzut z kielni układa się prawidłowo obok poprzedniego bez wzajemnego pokrywania się rzutów. Przy wprawnym i równomiernym narzucaniu tynku ma on dość ładny wygląd, tak że niekiedy stosuje się go do elewacji cokołów. Tynki rapowane stosuje się tam, gdzie nie zależy na gładkiej i ładnej powierzchni (np. strychy, piwnice, ściany szczytowe, podrzędne pomieszczenia gospodarcze itp. . [patrz też: mrówka tomaszów lubelski, olx lidzbark warmiński, olx nysa ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka tomaszów lubelski olx lidzbark warmiński olx nysa