Skip to content

Stosowane sa szczeliny podluzne w osi nawierzchni

2 lata ago

177 words

Stosowane są szczeliny podłużne w osi nawierzchni, jeżeli jej szerokość jest zawarta między 5,0 i 9,0 mm oraz szczeliny poprzeczne wykonywane zwykle prostopadle do osi nawierzchni zarówno na prostej, jak i na łuku i rozmieszczone w odstępach od 6 do 8 m zawsze na początku i na końcu- łuków o małych promieniach oraz po obu stronach przepustów lub mostów. Szczeliny wypełnia się masą zalewową, która ma chronić krawędzie płyt od uszkodzenia i nie dopuścić do zanieczyszczenia i przenikania wody. Świeżo wykonaną nawierzchnię należy poddać troskliwej pielęgnacji polegającej na zabezpieczeniu świeżego betonu przed szkodliwym działaniem wiatru, deszczu i słońca przez pokrycie daszkami. Nawierzchnię betonową przez okres około dwóch tygodni należy utrzymywać w stanie wilgotnym. W tym celu nawierzchnię pokrywa się warstwą piasku o grubości około 5 cm, która powinna być zwilżana kilkakrotnie w ciągu dnia. Stosowane są też inne rozwiązania (pokrycie warstwą emulsji bitumicznej, materiałami higroskopijnymi, papierem itp. ). [patrz też: veka softline 82 opinie, meble oireczko, maty kapilarne ]

Powiązane tematy z artykułem: maty kapilarne meble oireczko veka softline 82 opinie