Skip to content

Rozdzielenie olefin gazowych

4 tygodnie ago

189 words

Rozdzielenie olefin gazowych. W celu rozdzielenia oraz dokładnego oczyszczenia gazów olefinowych (etylenu, propylenu, butylenów oraz butadienu), których temperatury wrzenia leżą znacznie poniżej temperatury zamarzania wody, opracowano specjalną metodę. Gazy te (oprócz metanu i wodoru) najpierw skrapla się przez sprężenie i oziębienie metodą kaskadową do temperatury od -100 do -1260C, a następnie poddaje się destylacji frakcjonowanej. Metoda ta jest prosta i wydajna, jednak w celu zmniejszenia kosztów prowadzenia procesu wymaga stosowania skomplikowanej aparatury. Metoda ta może znaleźć zastosowanie jako jeden ze sposobów rozdzielania gazów. W zależności od składu chemicznego oraz zakresu temperatur wrzenia materiału wyjściowego stosunek składników gazowych, ciekłych i stałych można zmieniać w dość szerokich granicach przez zmianę warunków prowadzenia procesu. Te możliwości zmiany składu produktów reakcji mają duże znaczenie dla procesów, w wyniku których otrzymujemy surowce dla przemysłu chemicznego; zapotrzebowanie na tego rodzaju surowce ulega ciągłym zmianom. Oprócz otrzymanego butadienu występują zawsze pewne ilości innych węglowodorów o czterech atomach węgla. [patrz też: program do projektowania elewacji powietrza , program do projektowania elewacji , program do projektowania elewacji wodne ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi płycinowe mrówka strzyżów program do projektowania elewacji