Skip to content

Przenoszenie sil stycznych równoleglych do dlugosci sciany

2 lata ago

240 words

Przenoszenie sił stycznych równoległych do długości ściany. Siły styczne równoległe do długości ściany w budynkach niezbyt wysokich i przy typowych obciążeniach (wiatr, osiadanie budynku) przenoszone są w wystarczającej mierze przez siły tarcia. Jednakże w budynkach wysokich, a przede wszystkim w budynkach wznoszonych na terenach zagrożonych wpływami sejsmicznymi lub eksploatacją górniczą, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych elementów łączących dla silniejszego zespolenia ścian i stropów. Dotyczy to także zabezpieczenia nośnych ścian zewnętrznych przed skutkami wybuchów, np. gazu. Konstruując połączenie zdolne do przenoszenia znaczniejszych sił stycznych należy pamiętać, że o nośności połączenia decydować będzie płaszczyzna styku, w której najwcześniej wystąpi poziome przesunięcie. W rozwiązaniu połączenia poziomego, z uwagi na siły styczne, występuje duża analogia do konstrukcji połączeń pionowych. Dlatego też zagadn ienie przeniesienia sił stycznych w połączeniach poziomych potraktujemy jedynie szkicowo. Górna krawędź płyty ściennej. Znaczne siły poziome najpewniej przenoszą zdyblowania. Konstruując złącze dyblowe trzeba mieć na uwadze, aby dybel nie był mały i dostęp do niego był łatwy. Jest, bowiem oczywiste ze złącze dyblowe tylko wtedy spełni swoje zadanie, gdy będzie ściśle wypełnione betonem. [hasła pokrewne: strefa przemarzania gruntu, olx nysa, olx krosno ]

Powiązane tematy z artykułem: olx krosno olx nysa strefa przemarzania gruntu