Skip to content

Przenoszenie obciazen pionowych

2 lata ago

260 words

Przenoszenie obciążeń pionowych. Zasadniczym założeniem przy konstruowaniu złącza poziomego jest uzyskanie możliwie osiowego przekazania obciążeń z kondygnacji wyższej na niższą. Taki sposób przekazania obciążeń zapewnić mogą jedynie złącza symetryczne względem osi ściany, względnie złącza zbliżone do symetrycznych. Zilustrujemy to przykładami. Przy łączeniu dwóch ścian opartych bezpośrednio na sobie rozwiązanie zapewnia w zakresie technicznym osiowe przekazanie siły. Nie można tego powiedzieć o rozwiązaniu przedstawionym gdzie nie ma pewności, co do prawidłowego jego wykonania i grozi wadliwy rozdział siły, połączenie to nie jest zalecane. Jeżeli przekazanie obciążeń następuje poprzez elementy stropu, a dotyczy ścian wewnętrznych, to zachowanie symetrii złącza jest zwykle możliwe i to niezależnie czy przekazanie siły następuje poprzez prefabrykowane elementy stropu czy też głównie przez betonowany na miejscu przeznaczenia wieniec. Unikać należy rozwiązań, w których odkształcalność różnych części złącza byłaby różna np. przekazanie części siły przez prefabrykat, a części przez betonowy wieniec. Powstają wtedy dodatkowe mimośrody przekazywanej siły, Dlatego też, połączeń d nie zaleca się. W przypadku nośnych ścian zewnętrznych, z uwagi na kształt złącza o jednostronnym oparciu stropów, wyeliminowanie mimośrodu siły przekazywanej z kondygnacji na kondygnację jest praktycznie niemożliwe – zależeć, więc będzie na maksymalnym zmniejszeniu tego mimośrodu. [podobne: maty kapilarne, mrówka strzelno, mrówka tomaszów lubelski ]

Powiązane tematy z artykułem: maty kapilarne mrówka strzelno mrówka tomaszów lubelski