Skip to content

Produkcja zwiazków aromatycznych z ropy naftowej metoda Weizmanna

2 lata ago

188 words

Produkcja związków aromatycznych z ropy naftowej metodą Weizmanna. Metoda Weizmanna (zwana także procesem Catarole) produkcji związków aromatycznych oraz olefin na drodze katalitycznej z frakcji ropy naftowej jest jednym z najważniejszych odkryć w przemyśle naftowym. Pomyślnie przebiegający proces przemiany parafin i naftenów w związki aromatyczne ma dla przemysłu chemicznego bardzo duże znaczenie. Wiele z otrzymywanych związków znalazło zastosowanie w produkcji kauczuków syntetycznych oraz syntetycznych tworzyw organicznych. Proces ten został opracowany przez Weizmanna, Bergmanna i Kinda. Przebieg procesu. Frakcję otrzymaną przez bezpośrednią destylację ropy naftowej, wrzącą w granicach 225 -+- 5500C przepuszcza się w stanie gazowym w temperaturze 590 -+- 6750C przez rury wypełnione katalizatorem; w tych warunkach poszczególne cząsteczki ulegają rozbiciu oraz przegrupowaniu. W celu przeprowadzenia tego procesu należy dostarczyć duże ilości energii cieplnej. Otrzymany produkt przepuszcza się w tej samej temperaturze przez drugi reaktor wypełniony katalizatorem, gdzie następuje ostateczne przegrupowanie w cząsteczkach. Produkty reakcji po przejściu przez drugi reaktor oziębia się, a następnie węglowodory gazowe oddziela się od cieczy. [podobne: mrówka zambrów , olx krosno , mrówka sulęcin ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka sulęcin mrówka zambrów olx krosno