Skip to content

Pierwsza czynnoscia przy projektowaniu mieszanki jest wyliczenie wskaznika z warunku wytrzymalosci

1 miesiąc ago

149 words

Punkt piaskowy jest to procentowa zawartość piasku w kruszywie mieszcząca się w granicach od 25 do 50%. Pierwszą czynnością przy projektowaniu mieszanki jest wyliczenie wskaźnika z warunku wytrzymałości, przyjmując żądaną wytrzymałość R28 betonu oraz markę cementu i rodzaj kruszywa, które będą użyte do betonu. W dalszym przebiegu projektowania mieszanek betonowych obliczenia należy podzielić ma dwie części. W części pierwszej ustala się najwłaściwszą mieszankę kruszywa, a w części drugiej określi się pełny skład masy betonowej. Projektowanie mieszanek metodą czterech równań jest metodą doświadczalną – obliczeniową wg prof. Paszkowskiego. Trzy pierwsze równania są to wzory wytrzymałości, szczelności (absolutnych objętości) i wodożądności. Czwarte równanie dotyczące objętości zaprawy. [patrz też: ile kosztuje studnia głębinowa, mrówka sulęcin, waga pręta fi 6 ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje studnia głębinowa mrówka sulęcin waga pręta fi 6