Skip to content

OGÓLNE WIADOMOSCI O WODOCIAGACH

2 lata ago

133 words

OGÓLNE WIADOMOŚCI O WODOCIĄGACH 1. CZĘŚCI SKŁADOWE WODOCIĄGU I ICH PRZEZNACZENIE Współczesne zaopatrywanie w wodę miast, osiedli, zakładów przemysłowych, stacji kolejowych i in. obiektów odbywa się za pomocą scentralizowanych urządzeń wodociągowych. Składają się one z budowli służących do czerpania, dostarczania (transportowania) i rozprowadzania wody do miejsc jej zużycia lub rozbioru najdogodniej szych dla użytkowników. Zarówno w miastach, osiedlach jak i zakładach przemysłowych woda jest wykorzystywana do trzech głównych celów: gospodarczych, wytwórczych (produkcyjnych i technologicznych) oraz przeciwpożarowych. Niektóre zakłady przemysłowe, np. huty stali, a także kolejowe urządzenia trakcyjne muszą mieć oddzielne wodociągi, ponieważ nie mogą być narażone na przerwy w dopływie wody. [więcej w: strefa przemarzania gruntu, mrówka sulejów, olx krosno ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka sulejów olx krosno strefa przemarzania gruntu