Skip to content

Na przykladzie wezla trzech scian pokazano stosowane polaczenia scian zewnetrznych

2 lata ago

286 words

Na przykładzie węzła trzech ścian pokazano stosowane połączenia ścian zewnętrznych. Najsłabsze jest połączenie na zakład, które, z uwagi na zaniżoną długość zakładu, musi być obliczane na siły przenoszone przez przyczepność wypuszczonego z prefabrykatu zbrojenia do betonu w złączu, a więc przy znacznym niewykorzystaniu nośności zbrojenia. Siły, które może przenieść zbrojenie, zwiększa się przez odpowiednie odgięcie zbrojenia, haki lub lepiej przez wprowadzenie różnego rodzaju pętli. Pętle nie muszą być oczywiście umieszczone w jednej płaszczyźnie. Przekazanie wszystkich sił gwarantują połączenia spawane, przy czym ze względu na łatwość wykonania przedkłada się łączenie za pomocą elementu pośredniego (pręt zbrojeniowy lub płaskownik). Sposoby kształtowania zbrojenia łączącego ściany wewnętrzne z węzłem ścian zewnętrznych, przy czym w zasadzie zbrojenie to ma albo kształt haka, albo różnego typu pętli. W dotychc zas omawianych typach złącz pionowych dostęp do złącza nie był konieczny, co najwyżej w niektórych typach zachodziła konieczność wprowadzenia pręta od góry. Często jednak stosowane są połączenia (omówimy je dalej), w których dostęp do węzła jest konieczny dla założenia klamer spinających, spawania prętów itp. W zależności od potrzeby może to być np. obustronny dostęp do węzła na całej wysokości płyty lub dla zmniejszenia powierzchni koniecznych szalowań jednostronny dostęp na całej wysokości płyty. [hasła pokrewne: olx krosno, meble oireczko, veka softline 82 opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: meble oireczko olx krosno veka softline 82 opinie