Skip to content

Moga byc na warstwie nosnej zawieszane

2 lata ago

227 words

Mogą być na warstwie nośnej zawieszane. Powiązanie płyt stropowych z płytami ściennymi, w tym przede wszystkim zewnętrznymi jest, jak już wielokrotnie podkreślano, sprawą bardzo istotną dla bezpieczeństwa całości budynku. Powiązanie to jest zawsze trudniejsze, jeżeli rozwiązanie konstrukcyjne węzła nie przewiduje wieńca wykonywanego na budowie, a odpowiednie zbrojenie umieszczone jest w prefabrykacie. Zgodnie z normą wymaga się, aby w przypadku ustawienia płyt ściennych bezpośrednio na rozścielonej zaprawie grubość tej zaprawy wynosiła ok. 15 mm, a jej marka była nie niższa niż 80 – w przypadku ścian betonowych, 100 – w przypadku ścian żelbetowych. Rozwiązanie to nie jest zalecane w budynkach wyższych niż 5 kondygnacji. O ile płyta ścienna ustawiona jest za pomocą fiksatorów ponad wykonanym uprzednio wieńcem, to wymaga się, aby grubość spoiny wynosiła co najmniej (0,1770,25) h, (h – grubość ściany). Wytrzymałość betonu wieńca nie może być mniej sza niż 170 kG/cm2, zaś wytrzymałość betonu/w spoinie nie mniejsza niż 110 kG/cm2. W przypadku ustawienia płyty ściennej bezpośrednio na betonie wieńca, wykonywanego po ustawieniu tych płyt wytrzymałość betonu w wieńcu nie może być niższa niż 170 kG/cm2. [patrz też: pagaz kamienna góra, mrówka tomaszów lub, maty kapilarne ]

Powiązane tematy z artykułem: maty kapilarne mrówka tomaszów lub pagaz kamienna góra