Skip to content

Magazynowanie butadienu nie jest prostym zagadnieniem

2 lata ago

229 words

Pewne sole miedzi, rtęci i srebra łączą się z olefinami, dwuolefinami oraz acetylenem, natomiast nie reagują z parafinami. Ponieważ związki te są dość trwałe, umożliwia to selektywną regenerację butadienu z ich mieszaniny. Metoda ta jest podstawą innego procesu, za pomocą którego otrzymuje się butadien o odpowiedniej czystości do polimeryzacji na kauczuk syntetyczny. Wyniki uzyskane w wyżej opisanych procesach postawiły przemysł naftowy w pierwszym rzędzie dostawców butadienu do produkcji kauczuków syntetycznych, Możliwości produkcji butadienu za pomocą tych metod były tak duże, że w okresie wojny postanowiono przeprowadzić przestawienie pewnych części przemysłu na produkcję butadienu. Proponowano, aby zmniejszyć produkcję benzyny na korzyść butadienu, a fabryki prowadzące proces krakowania produktów ropy naftowej przystosować do produkcji butadienu. Produkcja olbrzymich ilości butadienu wysunęła szereg problemów związanych z jego magazynowaniem. Magazynowanie butadienu nie jest prostym zagadnieniem, gdyż pod wpływem tlenu powietrza, jak również nieorganicznych i organicznych nadtlenków ulega on łatwo polimeryzacji. Szybkość polimeryzacji na związki o dużym ciężarze cząsteczkowym jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego ze stężenia nadtlenku lub aktywnego tlenu. W związku z tym w fabrykach produkujących butadien, jak i w aparaturach do odzyskiwania monomeru można się spotkać ze zjawiskiem powstawania nierozpuszczalnego, ziarnistego polfmeru. [przypisy: veka softline 82 opinie powietrza , veka softline 82 opinie , veka softline 82 opinie wodne ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka strzyżów pagaz kamienna góra veka softline 82 opinie