Skip to content

Konieczne jest stosowanie w nawierzchni betonowej szczelin

2 lata ago

132 words

Zarówno przy maszynowym, jak i ręcznym zagęszczaniu warstwę górną masy betonowej należy tak wykończyć żeby nawierzchnia była równa i nie miała miejsc rakowatych i żeby była dostatecznie szorstka: w warstwie dolnej, dla lepszego powiązania z warstwą górną, wskazana jest duża chropowatość powierzchni. Przy słabym podłożu, przy budowie nowych dróg na odcinkach o większych i świeżych nasypach i w ogóle w miejscach o niejednostajnej nośności podłoża stosuje się wzmocnienie nawierzchni betonowej stalą zbrojeniową. Konieczne jest stosowanie w nawierzchni betonowej szczelin, w celu umożliwienia swobodnych ruchów płyt nawierzchni betonowej po podłożu -i zmniejszeniu dzięki temu powstających w betonie naprężeń w czasie pracy nawierzchni. [przypisy: mrówka tomaszów lubelski, mrówka strzelce opolskie, wskaźnik intensywności zabudowy ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka strzelce opolskie mrówka tomaszów lubelski wskaźnik intensywności zabudowy