Skip to content

Inne nawierzchnie o spoiwie cementowym

2 lata ago

173 words

Inne nawierzchnie o spoiwie cementowym Inne rodzaje nawierzchni o spoiwie cementowym można podzielić na dwie podstawowe grupy: 1) nawierzchnie monolityczne, 2) nawierzchnie budowane z elementów prefabrykowanych. Budowa nawierzchni monolitycznych polega na wymieszaniu bezpośrednio na drodze cementu lub zaprawy cementowej z kruszywem lub gruntem. Są to: 1) nawierzchnie gruntowe stabilizowane cementem, które przy małym ruchu, zwłaszcza mechanicznym, mogą być samodzielnymi nawierzchniami, przeważnie jednak stanowią podłoże pod właściwą nawierzchnię, 2) nawierzchnie tłuczniowo cementowe , 3) nawierzchnie specjalne, np. typu Holter oraz kamienno-betonowe typu konkrelit. Do grupy drugiej należą nawierzchnie budowane z elementów prefabrykowanych różnych wielkości, jak np. : a) nawierzchnie z betonowych i kamienno-betonowych płyt prefabrykowanych różnych wymiarów i kształtów, b) nawierzchnie z kostek betonowych. Ostatnio buduje się, zwłaszcza na drogach startowych, nawierzchnie betonowe wstępnie sprężone kablami, które należy- zaliczyć do grupy nawierzchni monolitycznych. Również do tej grupy należy włączyć płyty betonowe ubijane na drodze i stanowiące podłoże różnych rodzajów drogowych nawierzchni ulepszonych. [hasła pokrewne: mrówka tomaszów lub, strefa przemarzania gruntu, mrówka strzyżów ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka strzyżów mrówka tomaszów lub strefa przemarzania gruntu