Skip to content

Dwuolefiny te otrzymuje sie stosujac metody pirolizy

2 lata ago

208 words

Według Brooksa takie dwuolefiny, jak butadien, izopren, cyklopentadien itp. można oddzielać z mieszanin zawierających olefiny przepuszczając je przez wodę zawierającą drobno sproszkowany chlorek miedziawy. Dwuolefiny te otrzymuje się stosując metody pirolizy, które są znacznie łagodniejsze od metod stosowanych do przemiany olefin w paliwa do motorów spalinowych. Inni badacze twierdzą, że butadien oddziela się z mieszaniny węglowodorów posiadających cztery atomy węgla, jak na przykład butyleny i butany przez frakcionowaną destylację skroplonych węglowodorów w obecności ciekłego amoniaku. Podobną metodę opisali Schulze i Schulze. . Grosse, Morell i Mavity opisują inną, bardzo sprawnie działającą metodę. Węglowodory w stanie gazowym przepuszcza się z określoną szybkością pod zmniejszonym ciśnieniem (0,25 at) nad granulowanym katalizatorem w temperaturze 600 -+- 6500C. Jako katalizatory stosuje się tlenki chromu, molibdenu, wanadu, naniesione na tlenku glinowym. Po pierwszym cyklu wydajność dwuolefin wynosiła 20 -+- 30010, po zawróceniu gazów do procesu wydajność podnosiła się do 790/0 . Istota całego zagadnienia polega na tym, aby za pomocą podobnych procesów jakie się stosuje w obecnie istniejących rafineriach ropy naftowej, można było produkować butadien gotowy do przemiany na kauczuk syntetyczny. [patrz też: akcesoria łazienkowe bisk , zdw bydgoszcz , mrówka tomaszów lubelski ]

Powiązane tematy z artykułem: akcesoria łazienkowe bisk mrówka tomaszów lubelski zdw bydgoszcz