Skip to content

butadien najlepiej przechowuje sie w szczelnych naczyniach

4 tygodnie ago

187 words

Kharasch stwierdził, że przez dodanie N02 lub roztworu azotynu sodowego można zapobiec powstawaniu tego polimeru. Przeprowadzone próby wykazały, że butadien najlepiej przechowuje się w szczelnych naczyniach, bez dostępu powietrza. Proponowano, aby zastosować izolowane i ochładzane cylindryczne, kopulaste zbiorniki o podwójnych ściankach. Zbiorniki tego typu zostały zastosowane do magazynowania butadienu pod ciśnieniem 0,2 at. Niezmiernie interesującym odkryciem, które zbliżyło do siebie badania prowadzone w dziedzinie produktów rolniczych oraz badania nad zastosowaniem produktów ropy naftowej, jest zastosowanie furfurolu jako selektywnego rozpuszczalnika w różnych stadiach produkcji butadienu. Najbogatszym źródłem furfurolu są plewy z owsa, plewy z ziaren bawełny oraz kłosy zbóż; 10 kilogramów tego surowca daje około 1 kilograma furfurolu. Wyniki prac prowadzonych w Związku Radzieckim nad produkcją butadienu z ropy naftowej . Na zastosowanie produktów ropy naftowej do otrzymywania butadienu zwrócono uwagę w kilku krajach, a szczególnie w ZSRR. Chociaż przy obecnej strukturze gospodarczej ZSRR produkcja butadienu z alkoholu jest procesem bardziej ekonomicznym niż produkcja z ropy naftowej, niemniej jednak przeprowadzono na ten temat badania w bardzo szerokim zakresie. [podobne: waga pręta fi 6 , hurtownia elektryczna piaseczno , mrówka tomaszów lubelski ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia elektryczna piaseczno mrówka tomaszów lubelski waga pręta fi 6