Skip to content

Stopien zanieczyszczenia butadienu tymi weglowodorami zalezy od stosowanej metody

11 miesięcy ago

215 words

Stopień zanieczyszczenia butadienu tymi węglowodorami zależy od stosowanej metody. Według Kolachowa jedynie przy zastosowaniu metody glikolowej otrzymujemy bezpośrednio z konwertora produkt o zawartości 98,5010 butadienu. Podobny produkt daje metoda aldolowa. Zanieczyszczanie butadienu butenami. Butadien produkowany z alkoholu zawiera zawsze pewne ilości butylenów. Rosjanie wykorzystali zanieczyszczony butadien z dobrym wynikiem w procesie polimeryzacji sodowej. W procesie polimeryzacji w emulsji, stosowanej do produkcji Buny S, czystość butadienu musi być znacznie większa. Jak już wspomniano, stopień zanieczyszczenia butadienu zależy od stosowanej metody produkcyjnej. Butadien z procesu krakowania ropy naftowej otrzymuje się w postaci mieszaniny. Zarówno butadien, jak i acetylen oraz allen występują w tym większym stężeniu, im wyższa jest temperatura krakowania; w miarę wzrostu temperatury wzrasta . stopień nienasycenia otrzymywanych produktów. Jak widać z temperatur wrzenia, szczególnie w wypadku butenu-I i izobutylenu, rozdzielenie tych składników za pomocą destylacji jest niemożliwe. Jednak, jak podał Erolich i Murphree, dodanie pewnych składników do takiej mieszaniny do tego stopnia obniża lotność butadienu, że uniemożliwia oddestylowanie olefin przed butadienem. Jest to tak zwana destylacja azeotropowa; metoda ta pozwala na otrzymanie butadienu o czystości 99-procentowej. Inna metoda oddzielania butadienu od towarzyszących węglowodorów polega na tworzeniu pośrednich związków chemicznych. [hasła pokrewne: strefa przemarzania gruntu , mrówka strzelno , maty kapilarne  ]

Powiązane tematy z artykułem: maty kapilarne mrówka strzelno strefa przemarzania gruntu