Skip to content

Przyjety sposób oparcia plyt stropowych determinuje rozwiazanie konstrukcyjne zlacza

2 lata ago

237 words

Przyjęty sposób oparcia płyt stropowych determinuje rozwiązanie konstrukcyjne złącza. Przy płaskiej krawędzi czoła płyty i grubości ściany nośnej w granicach 140-160 mm między czołami części wsporczych płyty nie ma praktycznie miejsca, (jeśli uwzględnimy tolerancje produkcyjne i montażowe) na beton konstrukcyjny. Bowiem betonu w spoinie o rozwartości mniejszej niż 40-50 mm nie można traktować, jako betonu nośnego. W spoinie tej zmieścić się muszą ponadto urządzenia do oparcia płyt ściennych i rektyfikacji ich położenia. Przekazanie siły jest tu pośrednieze ściany na wieniec z wieńca na końce płyt stropowych, a stąd na płytę ścienną. Powiązanie zbrojenia płyt stropowych między sobą może być bardzo różne: na zakład za pośrednictwem poziomych pętli obejmujących pręt wypuszczony ze ściany dolnej kondygnacji, za pośrednictwem spirali wkręconych w pionowe pętle zbrojenia. Ogólnie przeważa tendencja do projektowania wieńców o dużym przekroju poprzecznym. Wymaga to, przy typowej grubości płyty ściennej, redukcji głębokości oparcia płyt stropowych do 30-40 mm co jest możliwe jedynie przy oparciu płyty na więcej niż na dwóch krawędziach albo na specjalnych występach, na łapach żelbetowych lub stalowych. [przypisy: maty kapilarne, zdw bydgoszcz, mrówka tomaszów lubelski ]

Powiązane tematy z artykułem: maty kapilarne mrówka tomaszów lubelski zdw bydgoszcz