Skip to content

Przy projektowaniu ta metoda mieszanek betonowych

2 lata ago

172 words

Z równania wynika że objętość zaprawy Z równa się sumie absolutnych objętości cementu, piasku i wody, czyli 1000 litrom zagęszczonej masy betonu. po odjęciu absolutnej objętości grubego. kruszywa, rozepchniętego przez otulającą go zaprawę. Przy projektowaniu tą metodą mieszanek betonowych Wychodzi się z trzech podstawowych założeń charakteryzujących właściwości, którym powinien odpowiadać otrzymany beton, a mianowicie: 1) wymagana wytrzymałość (marka) betonu R28, 2) potrzebny stopień ciekłości masy beto nowej, co wyraża się przyjęciem odpowiednich wskaźników wodnych dla poszczególnych frakcji kruszywa, 3) konieczna urabialność masy betonowej, co uwzględnia się przyjęciem grubości warstwy zaprawy r otulającej ziarna kruszywa grubego. Przy tych założeniach oraz po zbadaniu i określeniu właściwości materiałów, z których będzie wykonywany beton, następuje właściwe obliczenie ilości poszczególnych składników na 1 m3 gotowego betonu i praktyczne sprawdzenie obliczeń przez wykonanie próbnego zarobu mieszanki. [podobne: meble oireczko, akcesoria łazienkowe bisk, veka softline 82 opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: akcesoria łazienkowe bisk meble oireczko veka softline 82 opinie