Skip to content

Dawkowanie wody

4 tygodnie ago

145 words

Nad prawidłowym i ścisłym dawkowaniem składników czuwa kierownik zespołu betoniarzy. Dawkowanie wody powinno odbywać się z taką samą dokładnością jak dawkowanie cementu, ponieważ stosunek wzajemny pomiędzy ilością wody a cementu warunkuje w głównej mierze wytrzymałość betonu. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na utrzymanie w stanie zdatności do użytku zbioników do dawkowania wody umieszczonych na betoniarkach. Zbiornik reguluje się na wyznaczone dawkowanie wody wg wskazania polowego laboratorium. Podczas mieszania zarobu w bębnie należy odważać cement, odmierzać piasek i żwir do następnego zarobu, a także ładować składniki do kosza zasypowego i leju mieszadła. Przy takiej organizacji pracy betoniarka nie będzie stać bezczynnie. Dlatego też należy zharmonizować pracę operatora z pracą robotników obsługujących urządzenia do odmierzania i wagę. [podobne: magnesy ferrytowe, zabezpieczenie wykopu, drzwi mroźnicze ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi mroźnicze magnesy ferrytowe zabezpieczenie wykopu