Skip to content

Czesto stosuje sie zagwarantowanie dostepu do wezla jedynie w wybranych miejscach przez wyrobienie odpowiednich niszy

2 lata ago

307 words

Często stosuje się zagwarantowanie dostępu do węzła jedynie w wybranych miejscach przez wyrobienie odpowiednich niszy. Mogą to być nisze obustronne lub jednostronne. Należy tu zaznaczyć, że nisze takie stanowią zrazem silne zdyblowanie pionowe ściany. Ich ujemną cechą jest konieczność wykonania stosunkowo dużej liczby prac dodatkowych w trakcie montażu. W przypadku łączenia ścian za pomocą poziomych strzemion i prętów pionowych przetykanych przez pętle oraz klamer zakładanych na pętle nie jest konieczny dostęp do złącza na całej wysokości, ale wystarczy, jeżeli połączenia dokonuje się tuz poniżej niszy lub w jej obrębie. Połączenia spawane wymagają wygodnego dostępu dla wykonania spawania, dlatego tez znajdować się muszą albo w obrębie niszy, albo musi być zagwarantowany dostęp do styku na całej jego wysokości. Ze względu na wykonanie (zarówno w produkcji jak i w montażu) należy unikać bezpośredniego spawania prętów wypuszczon ych z płyt. Omówione sposoby łączenia stosuje się także do węzłów trzech- ścian. Połączenie ścian za pomocą poziomego strzemienia i za pomocą klamer pokazano w przekroju przez niszę, a więc tylko przy lokalnym dostępie do węzła. Pętle stosowane w połączeniach mogą być pętlami zwykłymi lecz mogą tez posiadać ograniczające umiejscowienie klamer poprzeczki. Dla ścisłej lokalizacji klamer bywają też stosowane specjalne blachy z otworami wspawane w pętle lub w zagięcie pręta. Wprowadzenie elementów dodatkowych do pętli z jednej strony wyraźnie stabilizuje położenie klamer, ułatwia przenoszenie sił ukośnie i prostopadle działających do zbrojenia, z drugiej stanowi utrudnienie technologiczne wymaga, więc każdorazowo analizy celowości zastosowania. [przypisy: mrówka sulejów, meble oireczko, strefa przemarzania gruntu ]

Powiązane tematy z artykułem: meble oireczko mrówka sulejów strefa przemarzania gruntu